KULJETUSPALVELUT

Vahvista logistiikkatoimintoasi räätälöidyillä ratkaisuilla, joilla on selkeä vaikutus kustannuksiin, laatuun ja päästöihin.

Logent Transport Management vahvistaa logistiikkaosastoasi suunnittelemalla, hallinnoimalla ja jatkuvasti virtaviivaistamalla kuljetuslogistiikkaa pitkäaikaisena kumppanina. Nykyaikaisten työkalujen ja ainutlaatuisen asiantuntemuksen avulla ohjaus ja järjestelmällinen kehittäminen mahdollistetaan.

Logent on itsenäinen logistiikkaasiantuntija, jonka ratkaisut optimoidaan ja räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Yhteistyö alkaa kuljetusanalyysillä, jossa selvitetään parannusmahdollisuudet.

Palveluvalikoima

Control
Tower

 • Operatiivinen lennonjohtotorni
 • Taktinen lennonjohtotorni
 • Dashboard
 • Digitoitu varaus ja seuranta

Invoice
Control

 • Digitalisoitu laskutusprosessi
 • Laskujen valvonta yksityiskohtaisella tasolla
 • Kassavirran-
  optimointi

Emission
Management

 • Mittaus ja seuranta
 • Ympäristöraportit
 • Parannus-
  ohjelma

Inbound
Management

 • Tulojen hallinta
 • Digitalisointi
 • Parannus-
  ohjelma

Contract
Management

 • Logistinen suunnittelu
 • Kuljetus-
  ostaa
 • Valitusten
  käsittely
 • Strateginen analyysi ja simulointi

Other
Services

 • Parannettu jäljitettävyys
 • Toimituksen seuranta
 • Reitin optimointi
 • Projektito-imitukset
 • Lämpötilaloki
 • Asiakkaan oman kuljetuskapasiteetin optimointi

Meidän prosessimme

Yhteistyö alkaa kuljetusanalyysillä, jossa selvitetään parannusmahdollisuudet. Yleiset vaikutukset: Vähentyneet ympäristövaikutukset, pienemmät kuljetuskustannukset ja vähentynyt hallinto.

Esitutkimus
.
 • Nykytilanteen analyysi
 • Tunnista kehittämiskohteet
 • Business case
 • Käyttöönottosuunnitelma
Suunnittelu ja hankinta
 • Yksityiskohtainen suunnittelu
 • Hankintakuljetukset
 • Konfigurointilogistiikka-alusta
 • Toteutus
Operaatio
.
 • Ohjaustorni, joka valvoo ja käyttää ratkaisua
 • Digitoidut prosessit varausta, laskujen valvontaa ja seurantaa varten
 • Jatkuva kehitys – yhteistyössä kanssasi
 • Tehon mittaus

Strukturoitu tapa mitata ja parantaa ympäristövaikutuksiasi.

Menetelmiemme avulla ympäristövaikutusten mittaaminen voidaan tehdä yksityiskohtaisesti esimerkiksi tietylle projektille tai tietylle asiakkaalle. Autamme sinua tunnistamaan, toteuttamaan, mittaamaan ja seuraamaan tehokkaimmat parannustoimenpiteet. Esimerkkejä toimenpiteistä ovat esimerkiksi kehitetty pakkaaminen, yhdistäminen, sähköistys tai yksinkertaisesti mahdollistaminen vihreämpien vaihtoehtojen valinnalla kuljetuksiin. Kehityssuunnitelmat laaditaan sitten yhdessä pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti kestävän kehityksen lisäämiseksi.

Yhteyshenkilöt

Fredrik Strömberg
Business Area President, Transport Management
fredrik.stromberg@logent.se

Anders Rubin
Sales Executive
anders.rubin@logent.se

Petri Kaurtola
Transportation Manager
petri.kaurtola@logent.fi
+358 44 7226 218

Markus Viitanen
Sales Manager
markus.viitanen@logent.fi
+358 50 4399 852

0-12%
pienemmät vuotuiset kuljetuskustannukset
0-4%
vuotuinen parannus/tuottavuus
0-2%
pienemmät vuosikustannukset oikean kuljetuslaskutuksen ansiosta
0-40%
alentaa vuosittaisia ​​hallintokuluja
 • Kuljetussuunnittelu tarpeidesi mukaan keskittyen laatuun, kustannuksiin ja kestävyyteen
 • Yksinkertaista kuljetusten hallintaa, jossa keskitytään organisaatiosi kuormittamiseen – yhteystieto, järjestelmä ja lasku
 • Vahvistettu kustannusten, laadun ja päästöjen hallinta sekä datalähtöisen, systemaattisen työskentelytavan avulla mahdollistetaan faktoihin perustuvat päätökset sekä aktiivinen parannus- ja kestävän kehityksen työ
 • Yhteistyökumppaneita, jotka lisäävät asiantuntemusta, modernia teknologiaa ja laajaa verkostoa