SISÄLOGISTIIKKA

Tuotantologistiikassa kehitämme tuotantoyksiköiden sisälogistiikkaa ja toimintaa kokonaan tai osissa.

Tarjoamme tuotantologistiikan toimintaa ja kehittämistä ulkoistamalla tai urakointiratkaisuna. Varmistamme tuotantovirran korkeamman laadun, lyhyemmät toimitusajat ja optimoidut kustannukset. Hoidamme liiketoimintaa sekä erityisten muutosprojektien että päivittäisen toiminnan jatkuvan parantamisen pohjalta.

Asettelun ja automaation suunnittelu ja mitoitus

Kiinteistö-
kehitys

Hankinta
& rahoitus

Toteutus

Operaatio

Meidän prosessimme

Pitkällä kokemuksella omistautuneesta sopimuslogistiikasta olemme luoneet logistiikalleen korkeat vaatimukset asettaville asiakkaille markkinoiden ainutlaatuisen tarjouksen, jossa olemme voineet osallistua ja tukea koko matkaa esitutkimuksesta tehokkaaseen toimintaan.

Konsepti ja toteutettavuustutkimus
 • Määritellään asiakkaan tilanne ja haaste
 • Kerätään tietoja hallinnosta, prosessista ja kaupan laajuudesta
 • Kehitetään konsepti mukaanlukien asettelu, automaatio ja koko
 • Skenaariokehitys ja sisäänrakennettu skaalautuvuus
 • Alkuperäinen liiketapaus
 • Esitys jatkuvasta vuoropuhelusta

Konseptin ja esiselvityksen tuloksen perusteella asiakas päättää jatkaa yksityiskohtaista selvitystä ja sopimusta Logentin kanssa.

Analyysi ja suunnittelu
 • Kattava selvitys ja esitutkimuksen jatkokäsittely
 • Lisätietojen hankinta ja todentaminen
 • Prosessien yksityiskohdat ja tuottavuuslaskelmat
 • Painovoima-analyysin ja kiinteistön/tontin valinnan keskus
 • Toimittajat mukaan
 • Liiketoiminnan yksityiskohtien esittely
Yksityiskohtaisen analyysin ja suunnitteluvaiheen jälkeen valmis ratkaisu on valmis käyttöönotettavaksi.
Käyttöönotto ja käyttö
 • Osto, neuvottelu ja tilaukset varastosta, hyllyistä, kuorma-autoista ja mahdollisesti automaationa
 • Kiinteistön perustaminen ja haltuunotto
 • Projektin jatkuva hallinta projektifoorumissa
 • Logistiikkaratkaisun käyttöönotto jatkuu
 • Verkkosarja, WMS-järjestelmät
 • Koeaika
 • Lisätään henkilökuntaa
 • Aloita ylösajo ja aloita lähetys
Käyttöönottovaiheen jälkeen ratkaisu otetaan käyttöön ja luovutetaan Logentin toimintaorganisaatiolle.

Yhteyshenkilöt

Markus Viitanen
Sales Manager
markus.viitanen@logent.fi
+358 50 4399 852

Jukka Lanu
Sales Manager
jukka.lanu@logent.fi
+358 44 7226 248

Juha Hauta-Heikkilä
Sales Manager
juha.hauta-heikkila@logent.fi
+358 40 721 8414

Slide 1

Linköpingissä toimiva Saab valmistaa ruotsalaista JAS Grien -taistelulentokonetta. Linköpingissä on nykyään valmistus- ja kehitystoimintaa sekä laaja logistiikka, joka liittyy useisiin Saabin liiketoiminta-alueisiin.

Logentille annettiin täysi vastuu tuotannon logistiikasta, mukaan lukien tavaran vastaanoton, varastoinnin, kittingin ja linjasyötön, VAS:n ja sisäisen kuljetuksen hoitaminen. Logent teki koko tuotannon arvoketjun katsauksen SOP:iden määrittelemiseksi ja kehittämiskohteiden tunnistamiseksi sekä sisäisen logistiikkaketjun alihankkijoiden koordinoinnin.

Uusi ratkaisu on merkinnyt sitä, että Saab on varmistanut tuotannon volyymien kasvun hallinnan, lisännyt läpinäkyvyyttä ja valvontaa koko sisäisen logistiikan arvoketjussa sekä omistautunut strateginen kumppani varmistamaan toimitusketjun pitkän aikavälin kehittämisen.

Slide 1

Volvo Cars on maailmanlaajuinen henkilöautojen valmistaja. Yritys suunnittelee ja valmistaa autoja osiin, jotka valmistetaan ja toimitetaan Volvon omassa pakkauksessa. Pakkaus kiertää toimittajan ja Volvon tuotantoyksiköiden välillä.

Logent sai tehtäväkseen suunnitella, toteuttaa ja käyttää Volvon pakkausterminaalia Göteborgin Torslandan toimintojen yhteydessä. Laitoksessa on korkea automaatioaste ja kaksi robottilinjaa, jotka kulkevat ympäri vuorokauden.

Logentin perustamalla uudella laitoksella on ollut huomattavia myönteisiä vaikutuksia Volvolle: >25 % kustannussäästöt. Ratkaisu on skaalautuva, ja se voidaan mukauttaa Volvon tuleviin tarpeisiin ja muuttuviin volyymeihin. Laitos otettiin käyttöön vuonna 2016.

previous arrow
next arrow