Erotumme

Työllistämme vuosittain yli 3 000 eritaustaista henkilöä. Heitä, jotka ovat vasta aloittamassa uraansa opintojensa päätyttyä ja heitä, jotka kamppailevat päästäkseen työmarkkinoille. Olemme vakuuttuneita siitä, että monimuotoisuus tekee meistä parempia ja johtaa kehittyvämpään työpaikkaan. Meidän on oltava houkutteleva ja turvallinen työpaikka kaikille ja siten myötävaikutettava siihen, että useammat ihmiset kehittävät uraansa ja pääsevät toteuttamaan tavoitteitaan.

Meillä suuri osa on nuorempia työntekijöitä, lähes puolet työntekijöistä on alle 30-vuotiaita. Monet nuoret saavat ensimmäisen työpaikkansa meillä, mistä olemme ylpeitä, sillä se on tärkeä askel elämässä ja uralla. Monien nuorempien työntekijöiden kanssa meillä on vastuu siitä, että he saavat hyvän alun työelämässä ja saavat mahdollisuuden kehittyä.

Vuodesta 2017 lähtien olemme työskennelleet aktiivisesti ja menestyksekkäästi sosiaalisten asioiden parissa, jotka luokitellaan osallisuuteen, tasa-arvoon ja sosiaaliseen vastuuseen. Missiomme on olennaisesti perustunut työllistymisen mahdollistamiseen niille kohderyhmille, joiden on eri syistä vaikeampi päästä työhön.

Selvänä esimerkkinä kyvystämme ottaa yhteiskuntavastuuta, saimme syksyllä 2022 työstämme kiitosta “hyvä esimerkki” -palkinnolla, joka myönnettiin yritykselle suurta sitoutumista sosiaaliseen vastuuseen.

Pillin puhallus
Pyrimme pyörittämään yritystämme pitkäjänteisesti ja kestävästi. Siksi meille on tärkeää, että epäsäännöllisyydet, jotka voivat vahingoittaa vakavasti liiketoimintaa tai työntekijöitämme, havaitaan ja tutkitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kannustamme sekä työntekijöitä että ulkopuolisia osapuolia käyttämään anonyymiä ilmiantajapalveluamme.

Osaamisen kehittyminen ja uramahdollisuudet

Työntekijät ovat tärkein voimavaramme. Näemme, että on tärkeää paitsi houkutella uusia kykyjä, myös pitää työntekijämme ja antaa heille mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Pyrimme mahdollistamaan urapolut yrityksen sisällä, mikä on mielestämme tärkeä osa osaamisen ylläpitämistä.

Turvallinen työpaikka

Kun monet työntekijät ja työtehtävät voivat olla fyysisesti vaativia, terveys ja turvallisuus on yksi tärkeimmistä asioistamme. Teemme aktiivisesti systemaattista työympäristötyötä. Työpaikkamme kartoitetaan työympäristöriskien perusteella ja mahdolliset poikkeamat korjataan.

Lue lisää yleisistä strategisista painopistealueistamme