Ilmastosuunnitelma 2030

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista. Logistiikkateollisuuden osuus kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä on merkittävä, mutta samalla se on ratkaisevan tärkeää nyky-yhteiskunnalle. Kestävän kehityksen jatkumisen kannalta on siis tärkeää löytää kestäviä logistiikkaratkaisuja, joissa sekä ilmasto että yhteiskunta hyötyvät. Tavoitteemme on olla ilmastoneutraali oman toimintamme päästöjen suhteen vuoteen 2030 mennessä.

Haluamme myötävaikuttaa logistiikka-alan muutokseen ja minimoida ilmastovaikutukset. Siksi olemme nostaneet kunnianhimoa ja pyrimme olemaan ilmastoneutraali omassa toiminnassamme syntyvien päästöjen suhteen (scope 1 ja 2) ja vähentämään päästöjä huomattavasti (scope 3) vuoteen 2030 mennessä. Olemme kehittäneet yleisen ilmaston tiekartan, jonka tavoitteena on tunnistaa ja selventää, mitä meidän on toteutettava saavuttaaksemme tavoitteemme. Matkasuunnitelmat sovitetaan jokaiseen paikkaan ja toimistoon työn integroimiseksi organisaatioon ja mukauttamiseksi paikallisten olosuhteiden mukaan. Teemme myös yhteistyötä asiakkaidemme kanssa varmistaaksemme, että saavutamme myös heidän tavoitteensa.

Asiaan liittyvä sisältö
Kestävän kehityksen politiikka

Paikalliset parannustyöt

Konserninlaajuisten tavoitteiden saavuttamiseksi teemme paikallisia ympäristötyöhön liittyviä parannustöitä. Kaikki toimistot ja logistiikkapaikat raportoivat vuosittain vähintään kahdesta paikallisen ympäristötyön parantamiseksi tehdystä aloitteesta. Hajautettu organisaatiorakenne ja monipuoliset toimintamme edellyttävät, että työtä on mukautettava paikallisiin olosuhteisiin. Näemme sen myös tärkeänä osana asioiden integroimista operatiiviseen työhön, asioiden ymmärtämisen lisäämiseen sekä koko organisaation mukaan ottamiseen ja sitouttamiseen. Meille on ratkaisevan tärkeää saavuttaa tavoitteemme ja jokaisen panos ryhmässä on tärkeä.

Palvelu CO2e-päästöjen reaaliaikaiseen seurantaan

Haluamme luoda olosuhteet ja tehdä asiakkaillemme mahdollisimman helpon kestävän kehityksen tavoitteidensa saavuttamisen. Logent Transport Managementissa olemme kehittäneet työkalun, jolla seurataan reaaliaikaisia ​​CO2e-päästöjä asiakkaidemme kuljetusratkaisuille. Tämä mahdollistaa systemaattisen parannusprosessin, jossa tunnistamme yhdessä asiakkaidemme kanssa mahdollisia kehittämiskohteita.

Lue lisää yleisistä strategisista painopistealueistamme