Tehosta ja ota hallintaan kuljetusten ympäristövaikutukset Emission Managementin avulla

Maailma kohtaa suuren muutoksen saavuttaakseen asetetut tavoitteet päästöjen vähentämisessä. Tämän toteuttamiseksi yritysten kestävän kehityksen ja kestävyysraportoinnin vaatimukset ovat kasvaneet, ja yhä useammat työskentelevät kovasti luodakseen luotettavia tietoja sekä omassa organisaatiossaan että toimitusketjuissaan. Kuljetukset ovat tärkeä osa monien yritysten arvoketjua ja keskeinen osa yhteiskunnan verenkiertoa. Alalla on tällä hetkellä 13 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä maailmanlaajuisesti. Kyseessä on suuri muutos, jonka ala tarvitsee saavuttaakseen kansalliset, EU
ja globaalit tavoitteet tietyistä polttoaineista luopumisessa ja päästöjen vähentämisessä. Siksi on tärkeää löytää kestäviä kuljetusratkaisuja, joista sekä ilmasto että yhteiskunta hyötyvät, jotta voidaan varmistaa jatkuva kestävä kehitys.

Ota hallintaan hiilidioksidiekvivalenttipäästöt

Olemme kehittäneet konseptin, Päästöjenhallinta, valvoaksemme asiakkaidemme kuljetusratkaisujen hiilidioksidiekvivalenttipäästöjä. Tämä mahdollistaa järjestelmällisen parannusprosessin, jossa yhdessä asiakkaan kanssa tunnistamme kehitysmahdollisuuksia, jotta asiakkaamme voivat saavuttaa ilmastotavoitteensa. Kehittyneillä laskentamenetelmillä, laadunvarmistetulla datalla ja alustalla, joka helpottaa asiakkaiden pääsyä tietoon, ilmastovaikutus visualisoidaan yksityiskohtaisesti parannustyön ylläpitämiseksi.

Seuranta ja parannustoimet

Menetelmiemme avulla ympäristövaikutusten mittaaminen on mahdollista yksityiskohtaisesti, esimerkiksi tiettyyn projektiin tai asiakkaaseen. Autamme tunnistamaan, toteuttamaan, mittaamaan ja seuraamaan tehokkaimpia parannustoimia. Seuraamme sitten toteutettujen parannustoimien vaikutuksia varmistaaksemme, että niillä on todellinen vaikutus. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi kehitetty pakkaus, konsolidointi, sähköistäminen tai yksinkertaisesti vihreämpien kuljetusvaihtoehtojen mahdollistaminen. Pitkäaikaiset kehityssuunnitelmat luodaan sitten yhdessä ympäristövaikutuksen jatkuvan parantamisen varmistamiseksi. Meillä on myös jatkuva silmälläpito kuljetusmarkkinoilla, jotta voimme tunnistaa ja hyödyntää mahdollisimman kestäviä ratkaisuja suositellessamme niitä asiakkaille. Vähentyneen ympäristövaikutuksen lisäksi mahdollistamme vähentyneet kuljetuskustannukset sekä vähentyneen hallinnon.

Vahvistamme logistiikkaosastoa

Logent Transport Management vahvistaa logistiikkaosastoanne toimimalla pitkäaikaisena kumppanina, suunnittelemalla, hallinnoimalla ja jatkuvasti tehostamalla kuljetuslogistiikkaa. Modernien työkalujen ja ainutlaatuisen osaamisen avulla varmistetaan sekä hallinta että järjestelmällinen kehitys.

 

 

 

Alkuperä:

https://commission.europa.eu/topics/transport_sv

https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/hallbara-transporter/

 

2024-06-12T08:23:15+00:00
Go to Top