Operatiivinen huippuosaaminen

3PL, TPL, TredjepartslogistikOperational Excellence – onko se vain muotisana vai tie tehokkaaseen, turvalliseen logistiikkaan, jossa asiakasarvot toteutuvat selkeästi?

Maailma on jatkuvassa muutoksessa. Logentin asiakkaat ja kumppanit tarvitsevat jatkuvasti parempia, nopeampia ja ketterämpiä ratkaisuja arvon tuottamiseksi omille asiakkailleen. Menestyvä yritys tarvitsee jatkuvasti kehittää kykyjään pysyäkseen kilpailun tahdissa, ja saumaton asiakasmatka on tullut logistiikka-alalla välttämättömyydeksi. Tämä asettaa suuria vaatimuksia Logentille työssämme arvon luomiseksi tehokkailla ratkaisuilla logistiikkaketjussa. Logent työskentelee aktiivisesti kehittääkseen toimintojamme jatkuvasti. Meidän on aina oltava eturintamassa tehokkaiden logistiikkaratkaisujen suhteen, ja yksi kehitystyömme kulmakivistä on Operational Excellence.

Mutta mikä Operational Excellence oikeastaan on?

10 perusperiaatetta, Kaizen, Six Sigma, OKAPI, Lean-ajattelu, DMAIC, Tasapainotettu tuloskortti, Rajoitteiden teoria – kaikki teoreettiset käsitteet ja mallit, joita käytetään selittämään Operational Excellencea. Operational Excellencen määritteleminen ei ole helppoa. Käytetyt määritelmät ja mallit ovat usein teoreettisia ja joko liian laajoja tai liian kapeita. Samalla Operational Excellence -käsitettä käytetään laajasti vahvistamaan kuvaa yrityksestä tai toiminnasta, jossa kehitys on korkealla agendalla. Toimia Operational Excellencen parissa yrityksenä tulee vahvistavana hygieniatekijänä yrityksen viestinnässä, mutta millaista tukea todella on operatiivisessa toiminnassa?

Operational Excellencea verrataan usein jatkuvaan parantamiseen. Käsitteet kulkevat usein käsi kädessä, mutta eivät ole sama asia. Jatkuva parantaminen tulisi meidän Logentilla nähdä pikemminkin Operational Excellencen tuloksena. Operational Excellencea ei tulisi nähdä toimina, joita voidaan merkitä pois, vaan pikemminkin organisaation viitekehyksenä ja ajattelutapana. Meillä Logentilla Operational Excellence tarkoittaa työkalujen ja prosessien luomista ja toteuttamista, jotka edistävät kulttuuriamme. Kulttuuria, joka pyörii aina prosessiemme hienosäädön ympärillä, olipa kyseessä sisäinen toiminto tai asiakaspaikka.

Yksi tärkeimmistä osista työtämme Operational Excellenceen liittyen on yhdistelmä paikallista läsnäoloa ja vastuuta sekä keskitettyjä toimintojamme. Jokainen paikallinen toimipisteen organisaatio koulutetaan jatkuvasti ja varustetaan paikallisesti sopeutetuilla menetelmillä, työkaluilla, tarkistuslistoilla, vuosittaisilla suunnitelmilla ja toimintasuunnitelmilla, jotka ovat tarpeen toimintojemme jatkuvaa kehittämistä varten. Keskitetyt toimintomme tukevat paikallisia organisaatioitamme erikoisosaamisella, ryhmän yhteisillä parannustoimenpiteillä, jatkuvalla prosessien kehittämisellä ja palautteella vuosittaisten auditointien kautta.

Operational Excellence ei ole tuottavuuden lisäämistä tai kustannusten alentamista, vaikka ne ovatkin seurauksia periaatteidemme mukaisesta työskentelystä. Huomattavan kokemuksemme kautta kumppaniemme logistiikkaratkaisujen käynnistämisestä tai niiden toiminnan hoitamisesta voimme luvata, että kumppanit näkevät pian merkittäviä parannuksia, jotka tunnistetaan ja toteutetaan jatkuvasti. Kokemuksemme puhuu selvää kieltä – keskittymisemme Operational Excellenceen tuottaa selkeitä vaikutuksia alueilla kuten:

 • Tuottavuus & Laatu
 • Työympäristö & Riskienhallinta
 • Henkilöstö & Kehitys

Tuottavuus & Laatu

Logentilla on vahva painotus korkean tuottavuuden ja laadun varmistamisessa. Toimipisteillämme on aina paikallinen johtoryhmä, joka on koulutettu Logentin toimintaan ja varmistaa, että toimintamme kehittyy jatkuvasti seuraavien avulla:

 • KPI:iden käyttöönotto ja jatkuva seuranta sekä poikkeamien käsittely visuaalisen tiedon ja päivittäisen ohjauksen avulla
 • Selkeä painopiste järjestyksessä ja siisteydessä – Työmme 5S-periaatteiden mukaan varmistaa visuaalisen laadun, korkean tuottavuuden sekä tapaturmien ehkäisyn työpaikalla järjestyksen ja siisteyden avulla.
 • Standardoitu, organisoitu ja ammattimainen profiili kaikilla Logentin työpaikoilla

Työympäristö & Riskienhallinta

Työympäristö ja riskienhallinta ovat alueita, joilla Logent ei tee kompromisseja. Kaikkien Logentin toimipisteissä olevien tulee tuntea olonsa turvalliseksi. Tämän varmistamme seuraavasti:

 • Systemaattinen työympäristö- ja paloturvallisuustyö
 • Selkeät käytännöt ja säännöt, jotka on sovitettu paikallisen toiminnan mukaan
 • Jatkuva tarkastus toimipisteen työympäristötyön auditoinnissa
 • Huolellinen kiinteistöjen tarkastus uuden toiminnan käynnistyessä
 • Päivittäinen seuranta ja tiedottaminen henkilöstölle päivittäisen ohjauksen yhteydessä

Henkilöstö & Kehitys

Varmistamalla oikean osaamisen Logentin työpaikoilla ja sen sijoittaminen oikeille paikoille vahvistamme toimintaa. Tämän saavutamme seuraavasti:

 • Osaamisen ja kehittämistarpeiden dokumentointi
 • Jatkokoulutus
 • Aikataulutuksen optimointi
 • Työehtosopimukset

Logistiikka ei tarvitse olla vaikeaa

Logent on kattava ja riippumaton logistiikkakumppani, jolla on pohjoismainen perusta ja globaalit verkostot. Logent tarjoaa paitsi palveluita varasto- ja tuotantologistiikassa myös kokonaisvaltaisen ratkaisun logistiikkaan. Laaja valikoima palveluita, jotka kattavat myös tullinkäsittelyn, kuljetustenhallinnan ja satamatoiminnot sekä henkilöstövuokrauksen ja konsultointipalvelut. Meillä Logentilla on sekä kapasiteetti että osaaminen vastata asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme päivittäisiin ja tuleviin tarpeisiin. Autamme virtaviivaistamaan ja vähentämään logistiikkavirtojen kustannuksia.

2024-04-30T08:57:05+00:00
Go to Top